Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden bij Hunn. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat je iets bestelt op hunn.be

ALGEMEEN
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hunn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hunn aanvaard zijn.

AANBOD
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hunn niet. Hunn is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hunn is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het contactformulier of info@hunn.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hunn. Hunn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

BESTELLEN
U gaat een koopovereenkomst aan zodra u op bestellen hebt geklikt in het laatste venster van de bestelprocedure. Hunn behoudt zich het recht voor om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of specifieke klanten te weigeren.

RETOURNEREN EN ANNULEREN
De koper heeft gedurende 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van zijn aankoop afziet. Het artikel moet ongebruikt, ongeopend in de originele verpakking en zonder beschadigingen geretourneerd worden. De kosten van verzenden zijn voor de rekening van de koper. Wij adviseren om dit aangetekend te doen aangezien ook het risico van transportbeschadiging of vermissing aan jouw kant ligt.

Artikelen die in aanbieding staan, op maat gemaakte artikelen en voeding worden niet geruild of terugbetaald. Indien een op maat gemaakt artikel niet naar wens is, contacteer ons dan per mail, we kijken graag wat we voor je kunnen doen.
Indien de bestelling wordt geannuleerd omwille een fout van ons, wordt uiteraard het volledige bedrag terug bezorgd aan de klant. Wordt de bestelling geannuleerd door de klant omwille van een fout/vergissing van de klant, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst en/of voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (op maat gemaakte producten), dit geldt eveneens voor voedingswaren zoals onze huisgedroogde snacks.

GARANTIE
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Hunn (Gitte Boonen) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Hunn.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Hunn zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

PRIJS
De prijzen die op Hunn vermeld staan zijn uitgedrukt in EURO en steeds inclusief BTW. Hunn is niet verantwoordelijk voor type-, zet- en andere fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. Prijzen kunnen zonder opgaaf van redenen aangepast worden. Vaak gebeurt dit vanwege prijswijzigingen van leveranciers. Doet dat geval zich toch voor, dan wordt de prijs aangepast maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de juiste prijs, zijn koop te annuleren. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

LEVERING
Hunn bezorgt je bestelling door geheel België en Nederland. Verzending van bestellingen verloopt via Bpost of DPD, afhankelijk van het gewicht en bezorgadres. De verzendkosten worden steeds voor het afrekenen getoond. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bij een bestelling boven €75 worden er geen verzendingskosten binnen België in rekening gebracht, bij een bestelling naar Nederland is verzending gratis vanaf €150.
Indien het een op maat gemaakt artikel betreft, hou dan rekening met een levertijd van 3-4 weken (onder voorbehoud), afhankelijk van de drukte.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Hunn.

AFHALEN
U kan uw bestelling steeds komen ophalen na afspraak in de Ter Rivierenlaan 77, 2100 Deurne.

BETALING
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aan te duiden op de check-out pagina):

Bankoverschrijving
Je kan je bestelling betalen door middel van overschrijving op ons bankrekeningnummer BE32 9733 7861 6902. Wanneer de betaling ontvangen is wordt uw bestelling binnen de 5 werkdagen verzonden via Bpost.
Indien je kiest voor bankoverschrijving, gelieve de betaling dan te verzorgen binnen de 7 dagen na je bestelling, de bestelling wordt standaard 7 dagen gereserveerd. Indien wij binnen de 7 dagen geen betaling ontvangen hebben, zal er een betalingsherinnering worden toegestuurd, indien hier niet op gereageerd wordt binnen de 3 dagen, zal je bestelling niet langer voor gereserveerd blijven, dit geldt zowel voor bezorging van de bestelling als ophaling in Deurne.
Hunn gaat pas over tot levering van de goederen wanneer de betaling daarvoor correct en volledig is gebeurd.

Betalen via Bancontact
De klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling te betalen met Bancontact.

Betalen via Paypal
De klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling te betalen met Paypal.

Contant
De klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling contant te betalen wanneer hij kiest om de goederen zelf te komen ophalen (na afspraak) te Deurne. De klant kan ervoor kiezen om cash of via Payconic te betalen.

VOORRAAD
Wij proberen deze voorraad zo up-to-date mogelijk te houden maar het kan voorkomen dat een artikel verkocht is en de voorraad op de website nog niet is aangepast. U wordt hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
Mochten er producten zijn die niet op voorraad zijn, zullen wij u steeds een alternatief aanbieden. U bent uiteraard niet verplicht om dit alternatief te nemen. U kan wachten tot de bestelde producten terug op voorraad zijn of het bedrag van de producten die niet op voorraad zijn kan u teruggestort worden in samenspraak met de klant.

PRIVACY
De verantwoordelijke voor de verwerking, Hunn (Gitte Boonen) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerken van bestellingen, uitvoering van de afgesloten overeenkomst en reclame- en/of marketingdoeleinden van Hunn zelf. Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Hunn houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien je vragen hebt over dit privacy statement, kan je ons contacteren via info@hunn.be. Meer gedetailleerde info kan je ook terugvinden in ons privacybeleid.

AANSPRAKELIJKHEID
Hunn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het eventuele gebruik van de artikelen. Hunn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde opmeting door de koper voor op maatgemaakte producten of schade door niet-correct gebruik van de artikelen.

COPYRIGHT
Niets van deze site mag zonder toestemming van Hunn vermenigvuldigd of gekopieerd worden. Indien wij dit toch vaststellen, zullen wij de nodige stappen ondernemen.

BEDRIJFSGEGEVENS
De éénmanszaak Hunn (Gitte Boonen), gevestigd in Ter Rivierenlaan 77, 2100 Deurne, België en bereikbaar onder telefoonnummer 0473 23 90 03 of via het emailadres info@hunn.be, met BTW-nummer BE 0739.765.748